Cenik fun park 2018

Cenik fun parka velja od 1.5.2018 dalje.

LOKOSTRELSKI POLIGON
ČAS CENA
Najem opreme (otroški in odrasli lok, 6 puščic, zaščitna oprema in tarča) do 1 ure 5,00 €
Najem opreme (otroški in odrasli lok, 6 puščic, zaščitna oprema in tarča) do 2 uri 8,00 €
Najem poligona skupaj z opremo  do 3 ure 16,00 €
Najem poligona skupaj z opremo  do 6 ur 28,00 €
Najem poligona brez opreme od 3 do 6 ur 15,00 €
 
Dodatki k ceniku:
 • lokostrelski poligon obratuje v času obratovanja restavracije Alpska perla, kjer se najem plača
 • otrokom mlajšim od 15 let je dovoljena uporaba opreme samo ob spremstvu staršev oz. skrbnikov
 • streljanje je dovoljeno  izključno samo v tarčo na poligonu
 • pobiranje puščic iz tarče je dovoljeno le sočasno za obe tarči skupaj, ko se ne strelja. Strogo  je prepovedano pobiranje puščic iz  ene tarče, ko se na sosednji strelja
 • uporabnik je dolžan z opremo ravnati skrbno, ob koncu uporabe mora vse izposojene rekvizite vrniti
 • če se puščica zlomi, jo morajo kljub temu vrniti in se ne zaračunava kot poškodovana oprema. V primeru poškodbe ostale opreme  je gost dolžan pokriti  nastale stroške na opremi
 • najeto opremo sestavljajo naslednji rekviziti: lok, tok s puščicami, naprstnik, ščitnik za roko
UPORABA OPREME IN POLIGONA NA LASTNO ODGOVORNOST.
 
NI ŠE NA VOLJO
SUP  CENA
1 URA ODRASLI, MLADINA SENIORJI 8,00 €
1 URA OTROCI (do 14 let) 5,00 €
 
Dodatki k ceniku
 • najem SUP-a je mogoč  v času obratovanja restavracije Alpska perla in ob prisotnosti reševalca iz vode
 • starostna skupina otroci so do 14 let
 • cena najema za ostale starostne skupine je enotna
 • plačilo pri blagajni restavracije SC Cerkno ali v recepciji Hotela Cerkno
 • poslabšanje vremena, slabe vremenske razmere, tehnične okvare niso razlog za povrnitev kupnine ali podaljšanja veljavnosti
 • za najeto opremo ste materialno odgovorni
UPORABA OPREME IN POLIGONA NA LASTNO ODGOVORNOST.
 
NI ŠE NA VOLJO
IGRIŠČE ZA ODBOJKO NA MIVKI CENA
NAJEM IGRIŠČA 1 URA 5,00 €
 
Dodatki k ceniku
 • najem igrišča je mogoč  v času obratovanja restavracije Alpska perla
 • plačilo pri blagajni restavracije SC Cerkno ali v recepciji Hotela Cerkno
 • poslabšanje vremena, slabe vremenske razmere niso razlog za povrnitev kupnine ali podaljšanja veljavnosti
 • za najeto opremo ste materialno odgovorni
UPORABA OPREME IN POLIGONA NA LASTNO ODGOVORNOST.
 
 
 
PIKNIK PROSTOR CENA
NAJEM ŽARA IN DVA KOMPLETA MIZ  NA DAN 20,00 €
DODATEN KOMPLET MIZ 5,00 €
 
Dodatki k ceniku
 • najem piknik prostora  je mogoč  v času obratovanja restavracije Alpska perla
 • plačilo pri blagajni restavracije SC Cerkno ali v recepciji Hotela Cerkno
 • poslabšanje vremena, slabe vremenske razmere niso razlog za povrnitev kupnine ali podaljšanja veljavnosti
 • za najeto opremo ste materialno odgovorni
UPORABA OPREME IN POLIGONA NA LASTNO ODGOVORNOST.
 
 
PAINTBALL CENA
150 BARVNIH NABOJEV + NAJEM OPREME 15,00 €
500 BARVNIH NABOJEV + NAJEM OPREME 30,00 €
1000 BARVNIH NABOJEV + NAJEM OPREME 50,00 €
 
Dodatki k ceniku
paintball poligon obratuje samo na podlagi predhodne najave
otrokom mlajšim od 15 let je dovoljena uporaba opreme samo ob spremstvu staršev oz. skrbnikov
streljanje je dovoljeno  izključno na poligonu
uporabnik je dolžan z opremo ravnati skrbno, ob koncu uporabe mora vse izposojene rekvizite vrniti
v primeru poškodbe ostale opreme  je gost dolžan pokriti  nastale stroške na opremi
najeto opremo sestavljajo naslednji rekviziti: puško, čelado, zaščitno obleko
igra poteka s 6, 8 ali 10 igralci, za najboljšo dinamiko igre priporočamo 8 igralcev
rezervacija vsaj 1 dan v naprej na Tomi 031/855-133
 
UPORABA OPREME IN POLIGONA NA LASTNO ODGOVORNOST.
 
------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------
NI ŠE NA VOLJO
DRSANJE CENA
DRSANJE IN IZPOSOJA DRSALK  5,00 €
   
 
Dodatki k ceniku
 • Otroke, ki so mlajši od 6 let, mora na drsališču spremljati odrasla oseba (starši, sorodniki, skrbniki, itd.).
 • Mlajši od 14 let lahko na drsališče vstopijo le z dovoljenjem staršev ali skrbnikov.
 • Obiskovalci drsališča sami odgovarjajo za škodo, ki nastane na drsališču, zaradi njihove krivde.
 • Obiskovalci so dolžni spoštovati navodila osebja, ki je prisotno na drsališču.
 • Izven obratovalnega časa je uporaba drsališča prepovedana.
 • Za najeto opremo ste materialno odgovorni.
 • Organizator ni odgovoren za morebitne prekinitve uporabe drsališča zaradi tehničnih težav ali višje sile.
 • Organizator si pridržuje pravico, da prepove vstop ali odstrani z drsališča osebe, ki ne spoštujejo pravilnika uporabe, se ne obnašajo primerno ali motijo red. Prepove vstop osebam, ki kažejo znake telesne ali psihične vznemirjenosti, so pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihotrpnih snovi z namenom, da prepreči poškodbe dotične osebe in ostalih uporabnikov drsališča.
 • Organizator si pridržuje pravico, da izprazni drsališče v primeru, da bi bilo to potrebno
 
Strogo prepovedano je:
 • Drsati s preveliko hitrostjo in brez reda.
 • Drsati izven običajnega kroga, ki poteka v nasprotni smeri urinega kazalca.
 • Vstopiti na drsališče brez drsalk. 
 • Odstopiti drugim obiskovalcem izposojene drsalke.
 • Hoditi z drsalkami po površinah izven drsališča in lesenem podestu.
 • Nositi na drsališče hrano in pijačo.
 • Se usedati ali preskakovati ograjo na drsališču.
 • Kaditi na drsališču in odlagati smeti ali druge predmete.
 • Voditi živali na drsališče.
 
UPORABA OPREME IN POLIGONA NA LASTNO ODGOVORNOST.
 
 Vse pravice pridržane.
Hotel Cerkno d.o.o., 2015.